Historia & säkerhet

  • År 1879 skapade Joseph Lawrence och Jordan Lambert ett antiseptiskt medel. Till en början var det avsett att användas vid operationer.
  • År 1895 började Listerine® användas som ett antiseptiskt medel inom tandvården.
  • År 1914 började Listerine® marknadsföras till allmänheten som munsköljmedel. Genom Listerine® myntades för övrigt även begreppet ”halitos” för dålig andedräkt.
  • År 1983 publicerades de första studierna som visade att Listerine® är effektivt mot plack.
  • År 1987 tilldelades Listerine® American Dental Associations kvalitetsmärke, baserat på resultaten av kliniska studier som visade att medlet är verksamt mot plack.

   Idag är Listerine® världens mest rekommenderade munskölj av tandläkare och
   tandvårdsorganisationer.

Listerine, old bottleÖver en miljard användare

Sedan Listerine® uppfanns, för mer än 130 år sedan, har över en miljard människor använt medlet som munskölj, Idag är det världens mest använda munskölj för dagligt bruk.

Historiken och den utbredda användningen  är själva grunden för den säkerhet och effekt som under de senaste 50 åren visats i över 30 vetenskapliga studier.

Vill du veta mer om Listerine®?


Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015