Så fungerar Listerine®

Listerine® har en dokumenterad förmåga att ta bort bakterier i hela munnen. Den flytande formen gör att Listerine® kommer åt och tar bort bakterier även i områden som är svåra att komma åt med tandborste och tandtråd och där det lätt uppstår plack.

Tidsbrist och dålig teknik är andra orsaker till att det blir kvar för mycket plack i munnen efter borstning. I genomsnitt borstar vi tänderna i 46 sek och bara 2-10% av alla människor använder tandtråd regelbundet.

Komplettera med Listerine®

Med sina bakteriehämmande essensoljor kommer Listerine® åt bakterier i hela munnen – även mellan tänderna, på tungan och någon millimeter ner innanför tandköttet. Listerine® är därför ett effektivt komplement till tandborstning och tandtråd. Man brukar säga att medan tandborsten gör rent en fjärdedel av munnen, tar Listerine® hand om resten.


Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015