Essensoljor

Basen i alla varianter av Listerine® är essensoljor: tymol, eukalyptol, mentol och metylsalicylat, med undantag av Listerine® Advanced White där metylsalicylat inte ingår. Oljorna har sitt ursprung i växtriket och är till sin natur bakteriehämmande. Tymol kommer ursprungligen från timjan, metylsalicylat från vaktelbär och eukalyptol från eukalyptusträdets blad. Mentol kommer från pepparmynta. Essensoljorna har en lång tradition av användning inom hälsa och medicin.

De bakteriehämmande essensoljorna är särskilt effektiva mot plack. Oljornas aktiva molekyler – lipiderna – är så små att de är verksamma mot bakterier även djupt in i placket vilket får det att lossna från tanden. Både säkerheten och effekten hos essensoljor är väl dokumenterad i kliniska studier.

Den starka smaken

Essensoljorna ger också Listerine® dess starka smak. De fungerar på samma sätt som att mentol gör att en halstablett känns stark och frisk, men i Listerine® är effekten av essensoljorna ännu starkare. Så medan det känns starkt i munnen, är det helt ofarligt och skonsamt mot munnens slemhinnor.

Läs mer om säkerhet

Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015